Er is grote onenigheid ontstaan tussen FNV Bondgenoten en Albert Heijn over de gemaakte afspraken dat er extra banen zouden komen in de distributiecen…