De transport- en logistieksector heeft dit jaar te kampen met een verwachte totale volumekrimp van 1 procent. Dit voorjaar zijn er lichtpunten, maar d…