De regio Emmen-Coevorden wil zich de komende jaren nadrukkelijker presenteren als Euregionale logistieke hotspotregio. De eerste aanzet hiertoe was vo…