A-Safe is een nieuw flexibel aanrijdbeveiligingssysteem voor gebouwen, stellingen en kolommen. Het systeem voorziet ook in verkeers- en voetgangers be…