De recessie in Nederland laat haar sporen na in de sector transport en logistiek. De volumegroei valt terug en de tarieven komen verder onder druk te …