Alleen kijken naar kosten is niet langer voldoende. Door slimmer om te gaan met logistiek en data-analyse kunnen logistiek dienstverleners ontwikkelingen een stap voor zijn en klanten adviseren over innovatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken. Dit concludeert ABN AMRO in haar visie op Transport en Logistiek.