Proeven om vrachtauto’s te weren op bepaalde routes door navigatiesystemen hierop aan te passen zijn op niets uitgelopen. Wegbeheerders zijn er uite…