Afvalinzamelaar en -verwerker Van Werven beschikt sinds kort over zonnepanelen. Deze zijn aangebracht op het dak van de opslaghal van de hoofdvestigin…