Een jaar lang staat ‘Het Veiligste Magazijn van Nederland’ in Sassenheim. Het dc van Akzo Nobel, van waaruit onder andere autolakken worden gedistri…