De mobiliteitsector staat voor de opdracht om de CO2-uitstoot met 60% te reduceren in 2050. Een goede samenwerking tussen de transportsector, overheden voertuig- en brandstofleveranciers is noodzakelijk om de ontwikkelingen te versnellen.