De Arbeidsinspectie gaat alle bedrijven die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen werken, opslaan en transporteren voortaan gericht en online helpen.