De Stadsregio Arnhem-Nijmegen schrijft een prijsvraag uit onder verladers, retailers en logistiek dienstverleners om te komen met oplossingen voor het fileprobleem in deze regio. Uiteindelijk doel is het realiseren van een kwart minder regionaal gebonden vrachtverkeer tijdens de spits.