Met ingang van 1 september 2013 is mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk (1963) benoemd tot Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Op 5 april heeft de Ledenraad op voordracht van het Bestuur in een bijzondere vergadering unaniem tot de benoeming besloten.