De keten van de binnenvaart moet optimaler functioneren dan het nu doet. Om die ketenoptimalisatie te bereiken hebben alle partijen die betrokken zijn bij de containerbinnenvaart unaniem ingestemd met de concrete uitvoering van Nextlogic.