De economische situatie van de Nederlandse transport- en logistieksector is in het eerste kwartaal van 2013 verder verzwakt.