Met de SAP Forecast & Replenishment module kan supermarktketen Coop door vraagvoorspelling en behoefteberekening automatisch besteladviezen genereren….