De commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen is geschorst vanwege integriteitsschendingen. Er is aangifte gedaan…