Het belang van financiële stromen binnen de supply chain wordt vaak onderschat. Het Strategisch Platform Logistiek en het Topteam Logistiek onderstre…