Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wil met een subsidie van drie miljoen de bundeling stimuleren van goederenstromen per spoor. Met dez…