E-fulfilmentspecialisten maken nog altijd de dienst uit. Toch proberen ook steeds meer logistiek dienstverleners een graantje mee te pikken van de gro…