‘De toekomst van het goederenvervoer’. Dat is de ambitieuze titel van een boekwerkje, dat de visie van ECT weergeeft op duurzaam en betrouwbaar Euro…