Lean and Green gaat internationaal. Het succesvolle stimuleringsprogramma heeft weerklank gevonden in met name Italië en België. Vertegenwoordigers …