Palletproducent en -pooler Faber Halbertsma Groep uit Eck en Wiel heeft Harold Roelofs (47) benoemd tot internationaal productiedirecteur.