Het aantal ladingdiefstallen is in 2012 met ruim 50% gedaald van 768 gevallen in 2011 naar 385 in 2012.