Een goed beheer van het werkkapitaal is voor bedrijven van essentieel belang voor de financiële slagkracht. Daarvoor is echter wel inzichtelijke en o…