Systeemintegrator Inther brengt een nieuw model picklight op de markt. Het nieuwe type is ontwikkeld uit het model dat het bedrijf twaalf jaar geleden lanceerde, rekening houdend met de feedback van gebruikers. Het nieuwe picklight kan worden toegepast in systemen als pick-to-light, sort-by-light en PTL-cart, eventueel in combinatie met voice picking.