Supermarktconcern Jumbo en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) hebben voor het jaareinde een transport convenant ondertekend. In deze overeenkoms…