Samen met producenten en veladers van petrochemische en brandbare producten heeft KNV Spoorgoederenvervoer een convenant gesloten waarin afgesproken w…