Regionale logistieke hotspotregio’s gaan beter met elkaar samenwerken. Om dat te onderstrepen ondertekenen belangrijke logistieke regio’s in Gelde…