Stratech heeft, op initiatief van Nunhems Netherlands een koppeling met CLIENT Export ontwikkeld. Met deze nieuwe module kunnen fytosanitaire exportce…