Het aandeel binnenvaart neemt af. Meer stimuleren en schonere scheepsmotoren is het devies van NEA. Dat blijkt uit een rapport van een consortium onde…