Lange zware vrachtauto’s (LZV’s) uit Nederland mogen, tot groot ongenoegen van TLN en EVO, geen bloemen en planten vervoeren naar de bloemenveilin…