Momenteel wordt de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) geëvalueerd door het ministerie en is de verwachting dat het evaluatierapport in februari 2012 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.