Er komt een Europese richtlijn voor de distributie van farmaceutische cold chain producten. De richtlijn omschrijft een manier om risico’s te minima…