Is arbeidsveiligheid in magazijnen niet veel meer gebaat bij individuele benadering in plaats van allerlei acties en bewustwordingstools voor de hele …