Om het aantal ongevallen met vrachtauto's verder terug te dringen, moeten vervoerders en verladers samen met inspectie en wegbeheerder werken aan de ontwikkeling van een veiligheidscultuur.