TLN verzet zich tegen plannen om de vervoersmarkt verder te liberaliseren.  Een door de Europese Commissie (EC) ingestelde werkgroep stelt een forse verruiming van binnenlands transport door buitenlandse vervoerders voor, de zgn. cabotage.