De Europese Commissie heeft besloten grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's tussen landen die dat toestaan, niet langer te verbieden.