EVO en TLN willen dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding er nog vóór 2020 ligt. Dit lieten zij vandaag weten tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Verschillende belanghebbenden uit het bedrijfsleven en overheid geven aan naar welk tracé hun voorkeur uitgaat: de Blankenburg- of Oranjetunnel. Als het aan de verladers- en vervoersorganisaties ligt moet deze verbinding bij de Blankenburgtunnel komen omdat deze variant beter scoort.