Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste resultaten van de onderzoeken naar de Nieuwe Westelijke Oeververbinding vrijgegeven. Op basis van deze resultaten neemt de minister in december een voorkeursbesluit voor één van de tracés: de Blankenburgtunnel tussen Rozenburg en Maassluis, of de Oranjetunnel ter hoogte van de Maeslantkering.