Filevorming op de verbindingswegen van de A2 naar de A15 in oostelijke richting zorgt voor grote vertraging en levert gevaarlijke situaties op.