Op 22 augustus 2011 hebben Transport en Logistiek Nederland, EVO en Fenex in Zoetermeer het Convenant Europallets ondertekend. Met het Convenant Europallets wensen partijen te komen tot een transparante ruilsystematiek en heldere afspraken over het palletverkeer.