Transportondernemers zijn per 1 januari 2013 jaarlijks veel meer geld kwijt aan verzekeringen als gevolg van de verhoging van de assurantiebelasting. Alleen al de lastenverzwaring over het wagenpark van de sector beroepsgoederenvervoer bedraagt rond de 45 miljoen euro.