De transportsector in Nederland wordt jaarlijks geconfronteerd met een aantal malafide doorstarts. Dit zijn ondernemers die bewust op een faillissement hebben aangestuurd, om vervolgens met een schone lei weer een nieuwe onderneming op te starten.