Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze week de evaluatie gepresenteerd van de overdracht van vergunningverlenende taken, waaronder de digitachkaarten, van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT voorheen IVW) naar KIWA in 2010.