Update: De Europese ministers van verkeer zijn tegen het plan van het Europees Parlement om de ondergrens voor de verplichting van een tachograaf te verlagen naar 2,8 ton. TLN heeft eerder haar bezwaren in Brussel kenbaar gemaakt en is blij dat haar bezwaren gehoor hebben gekregen bij de ministers.