In het project Safefficient krijgt het delen van opgedane kennis uit de pilots steeds meer aandacht, dat past ook bij de huidige fase in het project. …