In het project Safefficient krijgt het delen van opgedane kennis uit de pilots steeds meer aandacht. Dat past ook bij de fase in het project dat eind …