SAP’s VNSG-dagen in Maastricht kenmerkten zich door vooral heel veel sessies waarin HANA ter sprake kwam. De 2012-editie van de Vereniging Nederland…