Er dreigt een groot tekort aan werknemers in de logistiek. In de komende jaren komen er 50.000 arbeidsplaatsen vrij die opgevuld moet worden. Om de instroom van jongeren te bevorderen, start SOOB een grootschalige campagne.